Produktserie: Signature Series - Jacob Nygren

Jacob Nygrens bilder är raffinerat enkla med fokus på färg och balanserat linjespel.
Många av hans serier kretsar kring växter och deras läkande inverkan på kropp och själ - något som speglas i bildernas vilsamma karaktär.